W województwie pomorskim są prowadzone kursy języków obcych w ramach Bazy Usług Rozwojowych tylko dla podmiotów, które mają swoje siedziby poza województwami: mazowieckim i pomorskim. Tylko w takiej sytuacji możemy Państwu zaproponować zajęcia z dofinansowaniami. Postaramy się dopasować ofertę pod każdy podmiot gospodarczy.