Egzaminy 1

Łączny czas trwania

190 minut

Egzaminy 3

Część pisemna

Trwa 190 minut i składa się z 4 modułów.

Egzaminy 5

Część ustna

Trwa maksymalnie 15 minut i składa się z jednego zestawu z 3 zadaniami.

Egzaminy certyfikowane

Zdobądź certyfikat znajomości języka na poziomie B1.

diploma

Zadanie 1 – opiera się na dopasowaniu właściwej formy wypowiedzi. W tej aktywności, jako jedynej, nagranie zostanie odtworzone tylko jeden raz.

Zadanie 2 – polega na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi na podstawie wysłuchanych dialogów. 

Zadanie 3 – zadaniem zdającego jest zaznaczenie poprawnej odpowiedzi w formie twierdzącej TAK– gdy zdanie jest zgodne z tekstem, lub przeczącej NIE  – jeśli zawiera informacje nieprawdziwe.

Zadanie 4  – w zadaniu tym należy dopasować wypowiedzi osób  do ich opinii.

 Zadanie 5 – łączenie tekstów z obrazkami.

Zadanie 1 – wybór prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 2 – zaznaczenie poprawnej odpowiedzi w formie twierdzącej TAK– gdy zdanie jest zgodne z tekstem, lub przeczącej NIE  – jeśli zawiera informacje nieprawdziwe.

Zadanie 3 – uzupełnianie luk w tekście.

Zadanie 4 – łączenie tekstów z kolumn I z kolumną II. 

Zadanie 5  dopasowanie odpowiednich fragmentów tekstów.

Zadanie 1 – dobór poprawnej formy wyrazów podanych w nawiasach.

Zadanie 2  – uzupełnienie zdania wyrazami z ramki.

Zadanie 3  wybór poprawnej formy wyrazów podanych w nawiasach.

Zadanie 4 – uzupełnienie poprawnymi formami wyrazów podanych w nawiasach.

Zadanie 5 – utworzenie pytania w odniesieniu do podkreślonej części zdania.

Zadanie 6 – przekształcenie zdania.

Zadanie 7  – dobór poprawnej formy wyrazów podanych w nawiasach.

Zadanie 8 – uzupełnienie zdania wyrazami z ramki.

Moduł składa się z trzech zestawów egzaminacyjnych, spośród których zdający wybiera jeden, a następnie wykonuje oba zadania z wylosowanego pakietu.  Każdy temat zawiera limit słów.

Część ustna trwająca maksymalnie do 15 minut składa się z jednego zestawu (wylosowanego spośród trzech) zawierającego trzy zadania. Po wylosowaniu zestawu zdający ma ok. 5 minut na przygotowanie. 

Zadanie 1 – opis fotografii

Zadanie 2 – monolog na zadany temat

Zadanie 3 – dialog z egzaminatorem zgodny z opisem zadania

Zarezerwuj termin egzaminu

Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełnij formularz. Poinformujemy Cię o  najbliższym wolnym terminie w naszym centrum egzaminacyjnym w Szczecinie!