Zaloguj się do swojego konta za pomocą Ikony „Facebook”

Usuwanie konta 1

Następnie kliknij Profil:

Usuwanie konta 3

Następnie kliknij Preferencje:

Usuwanie konta 5

Następnie kliknij Połączone logowania:

Usuwanie konta 7

W tabeli logowanie połączonego kliknij ikonę Kosza:

Usuwanie konta 9