Jak napisać pismo urzędowe w języku polskim?

W Polsce obowiązuje prawo polskie, a teksty prawne są sporządzane w ogólnej odmianie języka polskiego. Zrozumienie przepisów prawnych jest kluczowe w kontekście załatwiania spraw urzędowych, a to wymaga znajomości języka prawniczego. Istnieje niepisana reguła, wedle której pisanie i mówienie w języku polskim w kontaktach z urzędem świadczy o szacunku dla instytucji i jej pracowników. To także wpływa pozytywnie na odbiór Twojego postępowania. Komunikacja z urzędnikami, pracownikami urzędu czy innymi instytucjami administracyjnymi jest kluczowa dla rozwiązania różnych spraw i załatwiania formalności.

e-learning

Rozwój na Twoich zasadach

Pamiętać także należy, iż większość ogłoszeń, informacji czy komunikatów urzędowych jest publikowana w języku polskim. Zrozumienie tych informacji jest ważne dla śledzenia zmian prawnych, terminów czy ogólnych procedur urzędowych.

Sporządzenie pisma urzędowego – reguły

Pismo oficjalne do urzędu powinno być napisane w sposób formalny i zgodny z normami językowymi. Należy pamiętać, że konkretne wymogi formalne mogą się różnić w zależności od rodzaju urzędu czy instytucji, dlatego warto sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek specyficzne wytyczne dla danego przypadku.

1. Nagłówek:

• na początku pisma umieść swój adres (nadawcy) w prawym górnym rogu, a poniżej adres urzędu (odbiorcy) z lewej strony.

• poniżej adresu umieść datę napisanego pisma.

2. Formuła grzecznościowa:

• następnie użyj formuły grzecznościowej, np. „Szanowni Państwo” lub „Do Dyrektora Urzędu”.

• jeżeli znasz nazwisko i tytuł osoby, do której kierujesz pismo, użyj „Szanowny Panie/Szanowna Pani

3. Numer referencyjny:

• jeśli masz numer referencyjny lub inną ważną informację, podaj ją na początku pisma.

4. Treść pisma:

• wprowadź treść pisma, starając się być zwięzłym i jasnym.

• zachowaj formalny ton. Unikaj używania skrótów i slangowych wyrażeń.

• pamiętaj, aby pismo było czytelne i zrozumiałe.

5. Zakończenie:

• zakończ pismo formułą grzecznościową, taką jak „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”.

• podpisz się pod pismem, wpisując swoje imię i nazwisko.

6. Załączniki:

• jeśli do pisma dołączasz jakieś dokumenty, zaznacz to w treści pisma i podaj liczbę załączników.

7. Podpis:

• na samym dole pozostaw miejsce na swój podpis, który powinien być zgodny z tym, który znajduje się na innych dokumentach.

8. Kopie i potwierdzenia:

• zrób kopię pisma przed wysłaniem.

• jeśli wysyłasz pismo tradycyjną pocztą, upewnij się, że masz potwierdzenie nadania.

Słownictwo oficjalne – kilka wskazówek

Podczas komunikacji w urzędzie ważne jest stosowanie oficjalnego i precyzyjnego słownictwa. Pamiętaj o kilku zasadach:

1. Precyzja i klarowność:

• Unikaj zbędnych słów i wyrażeń. Formułuj zdania precyzyjnie, aby uniknąć nieporozumień.

2. Używanie tytułów i stanowisk:

• W przypadku, gdy wiesz, do kogo kierujesz pismo, używaj tytułów i stanowisk, np. „Szanowny Panie Dyrektorze” lub „Droga Pani Prezes”.

3. Używanie stonowanych zwrotów:

• Unikaj zbyt emocjonalnych zwrotów. Zachowuj spokojny i profesjonalny ton, nawet jeśli piszesz o sprawie ważnej dla ciebie.

5. Zachowanie formalności:

• Stosuj odpowiednie formy grzecznościowe, takie jak „Z poważaniem” czy „Z wyrazami szacunku”, na zakończenie pisma.

6. Unikanie skrótów i języka potocznego:

• Unikaj skrótów i języka potocznego. Pismo oficjalne powinno być zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców.

7. Poprawność gramatyczna i ortograficzna:

• Sprawdź, czy pismo nie zawiera błędów gramatycznych czy ortograficznych. Staraj się pisać w poprawny sposób.

8. Numeracja i datowanie:

• Numeruj kolejne punkty, jeśli przekazujesz informacje punkt po punkcie. Zawsze umieszczaj datę pisma.

9. Zapewnianie dokładnych informacji:

• Dostarczaj dokładne i kompleksowe informacje. Unikaj domysłów, a jeśli coś nie jest pewne, zaznacz to i poproś o dodatkowe wyjaśnienia.

10. Odpowiedni język wniosków:

• Jeśli składasz wniosek, używaj formy bezokolicznikowej, np. „Proszę rozpatrzyć możliwość przedłużenia”.

11. Pisanie własnymi słowami:

• Stosuj swoje własne słownictwo, ale upewnij się, że jest ono adekwatne do sytuacji.

Przykłady:

• NIEODPOWIEDNIE: „Naprawdę chciałbym ten dokument.”

• ODPOWIEDNIE: „Bardzo proszę o przemyślane rozpatrzenie mojej prośby o dostarczenie dokumentu.”

Dbałość o te elementy sprawi, że Twoje pismo będzie zrozumiałe, profesjonalne, spełniające wymagania urzędu.

Jak napisać pismo urzędowe w języku polskim? 1

Przeczytaj także: Karta stałego pobytu w Polsce – jak uzyskać?

e-learning
Agnieszka Le Roch-Murat

Agnieszka Le Roch-Murat

Jestem współzałożycielką platformy e-learningowej Openmind4zero, w firmie odpowiedzialna za zasoby, jakość szkoleń i strategie dydaktyczne. Od 22 lat pracuję jako tłumacz i lektor języka francuskiego oraz języka polskiego jako obcego. Spełniam się również jako szkoleniowiec i team leader w obszarach związanych z tłumaczeniem, nauczaniem i wykorzystywaniem języków obcych w przestrzeniach zawodowych. Moje zacięcie pisarskie wyrażam w blogach, satyrach i tekstach piosenek. Angażuję się także w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Najnowsze wpisy:

Udostępnij ten artykuł:

Powiązane artykuły

Zapisz się na newsletter