Blended learning vs. nauczanie tradycyjne. Rola e-learningu w nauczaniu hybrydowym.

blended learning, e-learning
Dzisiejszy model edukacji nie polega już tylko na przelewaniu słów na papier i zapamiętywaniu faktów. Obecnie  lektorzy, nauczyciele czy szkoleniowcy usprawniają proces uczenia się za pomocą nieodzownych technologii.

e-learning

Rozwój na Twoich zasadach

Definicja nauczania mieszanego

Nauczanie hybrydowe (znane również jako blended learning) to metoda, która integruje technologię i media cyfrowe z tradycyjnymi zajęciami w klasie zapewniając uczniom większą elastyczność w spersonalizowaniu doświadczeń edukacyjnych. Możliwości integracji technologii edukacyjnych są nieograniczone.

Blended Learning oferuje dwa podejścia do uczenia się:

 • część nauki odbywa się w klasie prowadzonej przez lektora/nauczyciela/szkoleniowca. Ten jest kluczową osobą kontaktową, która przekazuje wiedzę i prowadzi uczniów przez cały okres szkolenia.
 • uczniowie samodzielnie szkolą się online za pośrednictwem platformy mogąc wybierać, gdzie i kiedy chcą się szkolić. Dostosowują godziny nauki do swoich harmonogramów. Mogą swobodnie poświęcać temu czas w godzinach pracy i poza domem (wieczorami, weekendami). Stają się pilotami swoich szkoleń. Szkolenie jest spersonalizowane, a każdy rozwija się we własnym tempie.

Siła mieszanych metod nauczania polega na ich zdolności do zwiększania doświadczenia uczniów. Badania wykazały, że blended learning zmniejsza liczbę niepowodzeń, usprawnia proces uczenia się i zwiększa zaangażowanie. Nauczanie hybrydowe łączy w sobie najlepsze aspekty nauczania bezpośredniego i nauczania online w sposób, który pozwala uczniom uczyć się we własnym tempie. Dzięki temu uczeń, który opanuje dany zakres materiału wcześniej niż inni uczestnicy kursu, może kontynuować naukę bez konieczności czekania i odwrotnie, uczeń, który potrzebuje więcej czasu, nie jest zmuszony do kontynuowania nauki, zanim w pełni zrozumie temat. To skalowalny model, który sprawdza się w przypadku zróżnicowanych populacji kursantów.

Blended learning to nie tylko połączenie technologii i nauczania

Kursy hybrydowe obejmują połączenie zajęć stacjonarnych prowadzonych przez lektora/nauczyciela/szkoleniowca oraz kursów online lub cyfrowych, które dają uczniom pewną kontrolę nad kursem i tempem. Blended learning nie jest kursem w pełni online ani wykładem prowadzonym online. Nie obejmuje to również zmian kursu polegających po prostu na zastąpieniu narzędzi analogowych narzędziami cyfrowymi. W nauczaniu mieszanym elementy stacjonarne i internetowe współpracują ze sobą, aby zapewnić bogatsze doświadczenie edukacyjne, a nie tylko powielać treść kursu w różnych formatach.

Systemy zarządzania nauczaniem, systemy reagowania w klasie, adaptacyjne platformy edukacyjne, tablety, smartfony, analityka uczenia się i wiele innych – krajobraz narzędzi i technologii nauczania mieszanego jest nie tylko rozległy, ale także stale się rozwija. Jednak najpowszechniej stosowaną technologią w nauczaniu mieszanym była i pozostaje technologia wideo.

Zalety szkolenia blended learning dla pracowników

Hybrydowy system stawia pracownika uczącego się w centrum szkolenia. Dzięki sesjom online może rozwijać się we własnym tempie i bez straty czasu na dojazdy do miejsca nauczania. Jest autonomiczny w swoich postępach i korzysta z zabawnych formatów, takich jak quizy, filmy lub gry stymulujące naukę. W przypadku spotkań bezpośrednich umożliwiają one emulację grupową, co często wzmacnia motywację uczniów i tworzy sieć profesjonalistów. Bezpośredni dostęp do szkoleniowca  to także zaleta, aby móc skorzystać z realnego wsparcia.

Z biznesowego punktu widzenia formuła ta jest również interesująca ze względu na osiągnięcie korzyści skali. Nie ma konieczności finansowania kosztów zakwaterowania pracowników przyjeżdżających z daleka ani rezerwowania pokoi na czas szkolenia. Nauczanie mieszane to sposób na pokonanie ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych, które mogą zniechęcać firmy do oferowania kursów. Z drugiej strony pracodawcy muszą zapewnić uczącym się skuteczne narzędzia cyfrowe, co często ma już miejsce w związku z rozwojem pracy zdalnej.

Blended learning versus metody tradycyjne

Szkolenia klasyczne, zwane szkoleniami face-to-face, wymagają czasu i inwestycji wielu osób wewnętrznych (menedżer, menedżer, dział szkoleń itp.), ale także spoza firmy (szkoleniowiec, prelegenci itp.)

Organizacja tradycyjnych szkoleń jest złożona z logistycznego, ale także ludzkiego punktu widzenia. Wymaga rezerwacji lokalu, sprzętu, transportu i zakwaterowania w przypadku, gdy pracownicy przyjeżdżają z daleka na szkolenie do siedziby firmy. Dział szkoleń firmy musi uwzględniać dostępność każdego pracownika w oparciu o jego obowiązki zawodowe. Cała ta organizacja stanowi dla firmy znaczny koszt.

Dlatego też blended learning staje się coraz popularniejszy i stanowi element transformacji procesu szkoleniowego, mający na celu odciążenie zbyt dużej i nieefektywnej w dłuższej perspektywie organizacji. Wdrożenie takiego systemu oznacza dla firmy spore ułatwienia, takie jak:

 • Znaczące obniżenie kosztów szkoleń
 • Efektywność szkolenia
 • Oszczędność czasu menedżerów i organizatorów
 • Optymalizacja zarządzania szkoleniami

Istotne jest, aby poprzez kształcenie mieszane zapewnić odpowiednie środki stymulujące i promujące pracowników do zapisywania się na proces szkoleniowy. Wybór nauczania mieszanego jako strategii szkoleniowej zapewni pracownikom pełne i ciągłe kształcenie.

Oprogramowanie zarządzające i wspierające proces uczenia się wykonuje dziś analizy statystyczne, które skupiają się zarówno na postępach uczniów, jak i na ich wynikach. To rozwiązanie umożliwia bardziej obiektywne niż osobiste określenie, czy kursanci opanowali docelową wiedzę, a tym samym oferuje szkoleniowcom możliwość osobistego dostosowania swojej interwencji. Należy pamiętać, że narzędzia te oferują teraz również, dzięki kontroli krzyżowej i analizie wszystkich zebranych danych, działania naprawcze i wsparcie online (ćwiczenia, konsultacje itp.)

Moduły e-learningowe wykorzystują wszystkie możliwości, jakie oferuje technologia cyfrowa, aby jak najlepiej stymulować uczniów i pomnażać podejścia edukacyjne. Można w ten sposób zintegrować filmy (interaktywne lub nie), dźwięk, quizy, ale także, czemu nie, poważne gry (małe gry edukacyjne), a nawet wirtualną rzeczywistość.

Wreszcie wdrożenie narzędzi wymiany i współpracy online umożliwia grupie nawiązanie kontaktów (paradoksalnie czasami lepiej niż osobiście!) i połączenie wysiłków. 

Rola e-learningu w blended learningu

Polega na stanowieniu integralnej części tego hybrydowego modelu nauczania. Blended learning to podejście, które łączy tradycyjne nauczanie stacjonarne z wykorzystaniem technologii edukacyjnych, w tym e-learningu. Oto kilka kluczowych ról e-learningu w tym kontekście:

 • uzupełnianie tradycyjnego nauczania: e-learning dostarcza materiały edukacyjne online, co pozwala nauczycielom uzupełnić tradycyjne zajęcia. Studenci mogą korzystać z treści online przed lub po lekcji, co pomaga w pogłębianiu zrozumienia materiał,
 • dostępność i elastyczność: e-learning umożliwia studentom dostęp do treści edukacyjnych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. To daje im elastyczność w dostosowaniu nauki do swojego harmonogramu,
 • indywidualizacja nauki: dzięki e-learningowi nauczyciele mogą dostarczać spersonalizowane treści i materiały, co pomaga uczniom o różnym poziomie zaawansowania,
 • monitorowanie postępów: platformy e-learningowe pozwalają na monitorowanie postępów uczniów, co pozwala na lepsze dostosowanie procesu nauczania do potrzeb ucznia,
 • aktywność i zaangażowanie: wirtualne kursy mogą zawierać różne interaktywne elementy, takie jak quizy, gry edukacyjne, fora dyskusyjne i więcej, co pomaga w utrzymaniu uwagi studentów,
 • współpraca: e-learning ułatwia współpracę i komunikację między uczniami i nauczycielami, nawet jeśli nie są w tym samym miejscu. Platformy e-learningowe często oferują narzędzia do wymiany informacji i współpracy,
 • oszczędność czasu i kosztów: e-learning może pomóc w zaoszczędzeniu czasu i kosztów związanych z dojazdami na zajęcia stacjonarne. Jest to szczególnie ważne w przypadku studentów pracujących.

W skrócie, e-learning stanowi nieodzowny element blended learningu, który umożliwia elastyczne i spersonalizowane podejście do nauczania. Oba te modele łączą się, aby dostarczyć bardziej zrównoważone i efektywne doświadczenia edukacyjne.

e-learning
Agnieszka Le Roch-Murat

Agnieszka Le Roch-Murat

Jestem współzałożycielką platformy e-learningowej Openmind4zero, w firmie odpowiedzialna za zasoby, jakość szkoleń i strategie dydaktyczne. Od 22 lat pracuję jako tłumacz i lektor języka francuskiego oraz języka polskiego jako obcego. Spełniam się również jako szkoleniowiec i team leader w obszarach związanych z tłumaczeniem, nauczaniem i wykorzystywaniem języków obcych w przestrzeniach zawodowych. Moje zacięcie pisarskie wyrażam w blogach, satyrach i tekstach piosenek. Angażuję się także w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Najnowsze wpisy:

Udostępnij ten artykuł:

Powiązane artykuły

Zapisz się na newsletter