Dlaczego nauka języka obcego metodą komunikacyjną przynosi szybkie efekty

Dlaczego nauka języka obcego metodą komunikacyjną przynosi szybkie efekty
W dzisiejszym artykule przybliżę Ci metodę komunikacyjną jako najefektywniejszą metodę nauki języka obcego. Postaram się omówić jej najważniejsze założenia, wyjaśnić na czym polega w praktyce i dlaczego jest ona optymalna właśnie dla Ciebie.

e-learning

Rozwój na Twoich zasadach

Dlaczego uważam, że metoda komunikacyjna jest właśnie dla Ciebie? Zadam Ci trzy proste  pytania, jeśli odpowiesz na nie przecząco, zrozumiesz co mam na myśli.

  1. Lubię zaczynać naukę języka obcego od zrozumienia złożoności gramatyki.
  2. Muszę mówić poprawnie gramatycznie, aby druga osoba mnie zrozumiała.
  3. Poprawność gramatyczna jest ważniejsza od porozumiewania się.

Zakładam, że nie jesteś zwariowanym lingwistą, który odczuwa ogromną przyjemność z rozkładania na czynniki pierwsze gramatyki opisowej języka obcego. Może masz za sobą nieudane próby nauki języka obcego, ponieważ szybko się demotywujesz, gdy teoria jest przedkładana ponad praktykę? Jeśli Twoim celem jest nauka języka obcego, aby osiągnąć awans zawodowy lub znaleźć nową pracę np. za granicą to ta metoda jest dla Ciebie. 

Badanie naukowe pokazują, że najskuteczniejszą formą nauki jest metoda komunikacyjna, która zakłada, że języka obcego uczymy się podczas praktycznego zastosowania przekazanej wiedzy. Tymczasem najczęstszym błędem popełnianym przez nauczycieli faworyzujących metodę tradycyjną jest nauczanie podręcznikowe bez poznania potrzeb ucznia. 

Dlaczego metoda komunikacyjna jest tak efektywna?

Nauka języka obcego podobnie jak ojczystego nie może być oderwana od interakcji między ludźmi. Czy dziecko uczy się zasad gramatyki od rodziców? Owszem, jednak przyswaja je w sposób naturalny. Słuchając i powtarzając słowa, zwroty oraz całe zdania, które chłonie od dorosłych, uczy się zasad gramatycznych, które są nieodzownym czynnikiem wchodzącym w skład kompetencji językowych. Znajomość reguł i słownictwa jest absolutnie podstawowa, ale niewystarczająca. Niezbędna staje się również umiejętność odpowiedniego doboru słownictwa i reakcji, zależnie od sytuacji, miejsca czy osób uczestniczących w interakcji. Nauczanie języka obcego to nauczanie kompetencji komunikacyjnej. 

Dlatego tak ważne jest, byś uczył się używać języka obcego w różnych kontekstach, np. w restauracji, w sklepie, na poczcie, na spotkaniu ze znajomymi, u lekarza i w wielu innych sytuacjach. Na początku można tworzyć proste, nieskomplikowane zdania, ale poprawne gramatycznie i stylistycznie, wtedy Twoja wypowiedź jest spójna i logiczna. Gdy przekaz jest zrozumiały, oddaje to co chciałeś powiedzieć. Ważnym aspektem podczas nauki metodą komunikacyjną jest nabycie poprawnej wymowy, dlatego wybieraj nauczycieli native speakerów lub osoby, które mieszkały za granicą, np. w Niemczech by uczyć się Hochdeutsch. 

Im szybciej rozwiniesz zdolności komunikacyjne, tym szybciej będziesz mógł się swobodnie porozumiewać w języku obcym.

Pamiętaj, że w komunikacji w języku obcym nie wystarczy znajomość form językowych, zasad użycia gramatyki, lecz umiejętność ich odpowiedniej modyfikacji, dostosowania do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, i wykorzystania nowo poznanych konstrukcji do takich funkcji językowych jak: przekonywanie, odradzanie, obiecywanie itp. Wydaje się, że właśnie uczenie języka obcego metodą komunikacyjną pomaga uczącym się w osiągnięciu tego typu umiejętności.

Wracając do badań naukowych, to w 1991 David Nunan opracował 5 cech metody komunikacyjnej (Communicative language teaching- CLT):

  • nacisk na uczenie się komunikacji poprzez interakcje w języku obcym,
  • połączenia nauki na kursie z aktywnością poza kursem,
  • zachęcanie osoby uczącej się do aktywnego uczestnictwa w konwersacji,
  • używanie autentycznych tekstów obcojęzycznych podczas nauki,
  • odwoływanie się do doświadczeń osobistych osoby uczącej się.

Jak praktycznie wprowadzić tę metodę w życie

Z moich doświadczeń wynika, że najlepsza jest praca w parach. Taki model wymaga umiejętności współpracy i negocjacji między osobami zaangażowanymi. Dodatkowo, ćwiczenia w parach stymulują pewność siebie w wypowiedziach i zachęcają do swobodnego wypowiadania się. Można stosować dialogi i gry z rolami, dzięki którym istnieje możliwość ćwiczenia funkcji językowych i uczenia się prawidłowego stosowania poznanych wcześniej reguł gramatycznych. Ciekawą formą prowadzenia zajęć są autentyczne sytuacje życiowe, w których kursant uczy się języka użytkowego.

W przypadku osób na początkujących poziomach nauki można zastosować podręczniki lub kursy e-learningowe rozwijające umiejętności czytania, rozumienia tekstu słuchanego, pisania i mówienia. Należy jednak pamiętać, że mówienie jest elementem wiodącym w tym modelu nauki. W związku z powyższym, najbardziej optymalnym podejściem jest zastosowanie metody blended learning, gdzie kluczowym elementem jest kurs oparty na zasadach hybrydowej nauki, umożliwiający uczniowi samodzielną edukację przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu z nauczycielem, który stanowi wsparcie w procesie nauki. Po zdobyciu podstaw języka obcego można położyć większy nacisk na umiejętność komunikacji.

e-learning
Agnieszka Le Roch-Murat

Agnieszka Le Roch-Murat

Jestem współzałożycielką platformy e-learningowej Openmind4zero, w firmie odpowiedzialna za zasoby, jakość szkoleń i strategie dydaktyczne. Od 22 lat pracuję jako tłumacz i lektor języka francuskiego oraz języka polskiego jako obcego. Spełniam się również jako szkoleniowiec i team leader w obszarach związanych z tłumaczeniem, nauczaniem i wykorzystywaniem języków obcych w przestrzeniach zawodowych. Moje zacięcie pisarskie wyrażam w blogach, satyrach i tekstach piosenek. Angażuję się także w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Najnowsze wpisy:

Udostępnij ten artykuł:

Powiązane artykuły

Zapisz się na newsletter